درد و دل

08/27/2010

گاهی اوقات
به کسی احتیاج دارم
یه موجود زنده
فهیم
مطمئن
دوست دارم احساسی که دارم رو به بهترین شکل واسش توصیف کنم
اون هم فقط بشنوه
تا اشک من درآد
تا آروم بشم
تا برگردم به زندگی و حالت عادی‌م
اصلا واسم مهم نیست کی باشه
یا این که بتونه کمکم کنه یا نه
اصلا مهم نیست
فقط بشنوه
و بفهمه
همین کافی‌ئه.

Advertisements