درد و دل

08/27/2010

گاهی اوقات
به کسی احتیاج دارم
یه موجود زنده
فهیم
مطمئن
دوست دارم احساسی که دارم رو به بهترین شکل واسش توصیف کنم
اون هم فقط بشنوه
تا اشک من درآد
تا آروم بشم
تا برگردم به زندگی و حالت عادی‌م
اصلا واسم مهم نیست کی باشه
یا این که بتونه کمکم کنه یا نه
اصلا مهم نیست
فقط بشنوه
و بفهمه
همین کافی‌ئه.

04/02/2010

یه روز زندگی من‌و شاهد باشید، به کل زندگی‌م پی بردید.

Grey

03/19/2010

چه روز تولدم چه روز عید چه لحظه‌ی سال تحویل چه هر کوفت دیگه‌ای به تخمم هم نبوده، واسم با همین روز هیچ فرقی نداره، با دیروز هیچ فرقی نداره/همیشه‌ی من هم‌رنگِ خاکستراش شده/تف به این زندگی
اگه فقط هشت درصد مردم جهان مثل تو فکر کنن، فک می‌کنی این چیز خوبی‌ه؟ با این که از جهاتی چیز بدی هم نیست ولی اصلا همچین فکری نکن

اختلاف

03/05/2010

از خودم بیشتر از هر خدایی میترسم

تغییر

02/27/2010

باید کم‌کم یاد بگیرم نفس کشیدن رو…
یه چیزایی تو این پست به عنوان اولین پست این بلاگ نوشته بودم ولی از بس این‌جا تغییر کرد پاکش کردم. توضیح خاصی به‌نظرم نمی‌رسه این پست هم به‌هرحال، اولین پست وبلاگ‌ه دیگه…