اصل تضاد

03/19/2010

توی تاریکی نورها بهتر دیده می‌شن؛ تاریکی و روشنایی یا هر چیز متضاد دیگه‌ای توی این جهان برای بودن به هم‌دیگه نیاز دارن.

مرگ

03/18/2010

بهانه‌ای برای زندگی
اینایی که می‌گن همه‌چی از قبل تعیین شده، به این فکر نمی‌کنن که این همه‌چی‌ای که از قبل تعیین شده، خودش هم با این حساب  باید از قبل تعیین شده باشه؟

دکارت

03/07/2010


اولی: توی هر چیزی یه استثنائی وجود داره…
دومی: نه، اگر هم بخواد توی هر چیزی استثناء وجود داشته باشه، توی این که توی هرچیزی استثناء وجود داره، استثنائی وجود نداره، پس توی هر چیزی یه استثناء وجود نداره
اولی: این خودش یه استثناست که…
[بخشی از مکالمه‌ی بین اولی و دومی وقتی که سومی به شکل عجیبی به اون‌ها خیره شده بود…]

عقلانی

02/27/2010

همه‌چیز با عقل جور در میاد یا عقل با همه‌چیز جور در میاد؟