از ایران

02/27/2010

توی ذهن من، ایران، یعنی کشوری برای خروج
هر لحظه هم توی ایران می‌تونه یه انگیزه برای خروج باشه
ببینم، تو ذهن من‌و هم می‌تونی فیلتر کنی؟

عقلانی

02/27/2010

همه‌چیز با عقل جور در میاد یا عقل با همه‌چیز جور در میاد؟

منبر

02/27/2010

جایی‌ست که گوسفندی بالای آن رفته، برای دیگر هم‌نوعان خود چیز شعر تفت می‌دهد.

تغییر

02/27/2010

باید کم‌کم یاد بگیرم نفس کشیدن رو…