از ایران

02/27/2010

توی ذهن من، ایران، یعنی کشوری برای خروج
هر لحظه هم توی ایران می‌تونه یه انگیزه برای خروج باشه
Advertisements
ببینم، تو ذهن من‌و هم می‌تونی فیلتر کنی؟

عقلانی

02/27/2010

همه‌چیز با عقل جور در میاد یا عقل با همه‌چیز جور در میاد؟

منبر

02/27/2010

جایی‌ست که گوسفندی بالای آن رفته، برای دیگر هم‌نوعان خود چیز شعر تفت می‌دهد.

تغییر

02/27/2010

باید کم‌کم یاد بگیرم نفس کشیدن رو…